Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies

Kursy i tutoriale wideo informatyczne


nauczycieli Edycja tekstu

Cofanie, ponawianie

Gdy nastąpi pomyłka, przykładowo skasujemy sobie przez przypadek parę linijek tekstu to czy da się coś z tym jeszcze zrobić? Tak, możemy skorzystać z funkcji cofania ostatniej zmiany. Najlepiej nauczyć się skrótu klawiszowego ctrl+z dla cofania, a jeśli chcemy z powrotem przywrócić zmiany to ctrl+y. Skróty te są bardzo ważne i warto się ich nauczyć, gdyż działają w większości programów systemu Windows.
Oczywiście cofanie możemy znaleźć też pod menu Edycja->Cofnij, lub Ikonka strzałki w lewo na pasku górnym
Ponawianie oprócz skrótu ctrl+y jest dostępne pod menu Edycja->Ponów oraz za pomocą ikonki strzałka w prawo na pasku górnym.

Kopiowanie i wklejanie

Kopiowanie to wielce pożyteczna funkcja, którą posiadają komputery. Wielokrotnie na przykład możemy skopiować refren piosenki, bez ponownego jej wprowadzania. Jak to zrobić w Openoffice Write? Najprościej:

  • zaznaczamy tekst do skopiowania
  • dajemy ctrl+c lub z menu Edycja->kopiuj, lub ikonka dwóch dokumentów na pasku górnym
  • przechodzimy tam gdzie ma powstać kopia i dajemy ctrl+v, lub z menu Edycja->wklej, lub ikonka teczki i dokumentu z pasku górnego.

Zachęcam jednak do nauczenia się tych dwóch skrótów ctrl+c i ctrl+v - wykorzystamy je w większości programow w systemie Windows.

Usuwanie pojedynczych znaków na końcu wiersza

W myśl zasady, że nie powinno być na końcu tekstu żadnych pojedynczych literek, lub krótkich wyrazów możemy temu zapobiec poprzez wstawianie tzw. twardej spacji.
Dokonać tego możemy w następujący sposób:
Przechodzimy za taką literkę naciskamy klawisz delete. Słowo następne po literce połączy się z nią, teraz trzymając klawisz ctrl naciskamy spację. Literka ta na stałe przeniesie się do nowego wiersza. Powstanie właśnie twarda spacja, której programowi nie wolno "łamać".

Znajdź słowo lub zamień je na inne

Niekiedy potrzebujemy zmienić wszystkie słowa lub wyrażenia w tekście na coś innego np. samochód Skoda chcemy zmienić na Skoda Octavia.

Znajdź i zamień - Openoffice Write

W prosty sposób możemy tego dokonać korzystając z ikonki z wizerunkiem lornetki, lub z menu Edycja->Znajdź i zamień. Pojawi się okienko pokazane obok, z pomocą którego szukamy, lub zmieniamy pojedynczo, lub wszystkie wyrazy. Oczywiście dostępne są dodatkowe opcje między innymi czy uwzględniać wielkość liter oraz to, czy zamieniać słowo skoda jeśli wystąpi w innym wyrazie to.
Dobrym przykładem w tym przypadku byłoby np. zamiana dom na domek. Słowo dom może się zawierać w słowie udomowiony wówczas program nieprawidłowo zmieniłby to słowo na niepoprawne słowo udomekowiony.

copyright © Pcwiedza.pl
kredyt, Allegro pl aktywacja, konto bankowe