Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies

Kursy i tutoriale wideo informatyczne


nauczycieli Funkcje arkusza Calc

Arkusz kalkulacyjny zarówno Openoffice Calc jak i Microsoft Excel obfitują w wielkie zbiory funkcji ułatwiające wykonanie nam zamierzonego zadania. Między innymi funkcje podzielone są na funkcje:

 • Baz danych
 • Daty i godziny
 • Finansowe
 • Informacji
 • Logiczne
 • Matematyczne
 • do pracy na macierzach
 • statystyczne
 • do arkusza kalkulacyjnego
 • do obsługi tekstu
 • oraz dodatkowe, np. konwersja liczb na inne systemy liczbowe

Funkcje bazy danych

Funkcje daty i godziny to zbiór funkcji usprawniający nasze zarządzanie datami i godzinami, na przykład mamy do dyspozycji funkcję, która liczy ilość dni między datami, wyznacza liczbę lat między datami, sprawdza czy dany rok jest przestępny, wyznacza bieżącą godzinę, liczbę tygodni w zadanym okresie i wiele innych przydatnych funkcji.

Funkcje finansowe

Funkcje te pozwalają na obliczenie na przykład procentu składanego, gdzie liczenie "na kartce" jest bardzo uciążliwe, ułatwiają podejmowanie decyzji finansowych, gdyż liczą na przykład zwrot z inwestycji za wiele lat z uwzględnieniem inflacji.

Funkcje informacji

Są to funkcje ułatwiające pracę nad arkuszem kalkulacyjnym, przekazując nam informację, czy w komórce jest liczba, tekst, czy jest pusta itd.

Funkcje logiczne

Jest to zestaw logicznych funkcji.

Funkcje matematyczne

Pogrupowane są tutaj funkcje umożliwiające szybkie liczenie np. największego wspólnego dzielnika, czy liczba jest parzysta, czy nie, zamienia stopnie na radiany, podaje resztę z dzielenia, zaokrągla liczbę w dół, czy w górę, podaje sinus, cosinus tg i ctg z podanej liczby i wiele wiele innych.

Macierze

Funkcje te pozwalają na podstawowe działania na macierzach, np. obliczenie macierzy odwrotnej, mnoży macierze itp.

Funkcje statystyczne

Pozwala na obliczenia zadań statystycznych, mnóstwo funkcji dla tych, którzy potrzebują i wykorzystują tę dziedzinę matematyki do swej pracy.

Pozostałe trzy to funkcje arkusza kalkulacyjnego - usprawniają obsługę zdarzeń, do obsługi tekstu - np. zamiana z małych liter na duże itp. oraz funkcje dodatkowe, np. konwersja liczb na inne systemy liczbowe.

Wszystkie funkcje są dość dobrze opisane w pomocy programu, oraz gdy wejdziemy na konkretną funkcję, to pojawia się jej opis oraz sposób użycia.

copyright © Pcwiedza.pl
kredyt, Allegro pl aktywacja, konto bankowe