Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies

Kursy i tutoriale wideo informatyczne


nauczycieli Tworzymy formuły

Podstawowe operacje

Potęga arkusza kalkulacyjnego ukazuje się dopiero, gdy przeprowadzamy za jego pomocą obliczenia, gdzie wiele liczb trzeba dodać pomnożyć, wykonać skomplikowane lub proste operacje matematyczne, ale najlepiej masowe.

Jest to jeden z najważniejszych rozdziałów tego kursu.

Każdą formułę zaczynamy od znaku równa się. Operacje arytmetyczne możemy wykonywać tylko na liczbach.

calc_41.jpg

Generalnie przy tworzeniu formuł możemy używać standardowych operatorów:  

 • + - dodawanie
 • - - odejmowanie
 • * - mnożenie
 • / - dzielenie
 • ( ) - nawiasy - pamiętajmy, że D7+D12*10 to nie to samo co (D7+D12)*10
 • skorzystać funkcji sumy
 • skorzystać z ogromnej liczby funkcji wbudowanych w arkusz kalkulacyjny - ikonka f(x)

Arkusz kalkulacyjny możemy wykorzystać jako kalkulator, tyle że na większą skalę i o wiele większych możliwościach.

Dokonajmy zatem kilka prostych operacji, które pokażą na przykładach jak korzystać z podstawowych operatorów.

Gdy chcemy wykonać jakiekolwiek działanie musimy na początku w komórce wpisać znak "równa się", czyli "=".
Formuły tworzymy nie na liczbach, ale korzystając z adresów, czyli np. B4+C4.
Po stworzeniu takiej formuły możemy zmieniać liczby zawarte w tych komórkach, czyli w B4 i w C4 a wynik zawsze będzie wykonany dla aktualnych liczb.

Dodajemy dwie komórki

Calc operacje artytmetyczne

Formułę wpisjemy w następujący sposób:

 • przechodzimy w naszym przypadku na komórkę D4
 • wstawiamy znak =
 • teraz kursor zaznaczający komórkę stanie się czerwony i jak przechodzimy w lewo czy w prawo to za znakiem "=" pojawia się adres komórki na którą najedziemy. W naszym przykładzie chcemy dostać adres B4, więc tam się udajemy i naciskamy enter
 • wpisujemy operator +
 • i znów za pomocą czerwonego kursora przechodzimy tym razem na C4 (sytuacja przedstawiona na powyżym obrazku)
 • po naciśnięciu enter otrzymamy wynik powinno wyjść 9.

Teraz spróbójmy zmieniać liczby w komórkach B4 lub C4. Wynik natychmiast po zatwierdzeniu zmiany w którejkolwiek z komórek B4 lub C4 zostanie obliczony.
Zauważmy, że formuła działa niezależnie od danych, czyli raz tworzymy formułę a procentuje ona cały czas!
      Może w tak banalnym przykładzie jest to mało istotne, ale w przypadku skomplikowanych obliczeń mamy możliwość szybkiej analizy wyniku gdy zmienimy liczby na wejściu.

Pozostałych operatorów nie omawiamy, gdyż wykorzystuje się je w analogiczny sposób do dodawania.

Wyliczanie sum

Powiedzmy, że chcemy zsumować ilość sprzedanych towarów. Wpisujemy więc pod tabelką napis suma, następnie w kolumnie pod poniedziałkiem sumujemy wynik z całego poniedziałku. By zsumować należy kliknąć na ikonkę sumy obok znaku "równa się".

 

calc_40.jpg 

 Po kliknięciu na ikonkę sumy pojawi się nam sytuacja ze zdjęcia obok. W polu, w którym sumujemy pojawi się napis suma, natomiast nad tą komórką pojawi się niebieskie zaznaczenie. Teraz wystarczy złapać za prawy dolny róg tego zaznaczenia i przeciągnąć go w górę obejmując nim wszystkie komórki, które mają być sumowane.

calc_42.jpg

Po naciśnięciu klawisza enter otrzymamy wynik sumy w komórce. Teraz chcemy aby wszędzie, pod każdym dniem tygodnia była suma ilości sprzedanych sztuk towarów. Wystarczy tylko wejść na komórkę z formułą sumy złapać za kwadrat w prawym dolnym rogu i przeciągnąć go w prawo aż do soboty. Teraz mamy skopiowaną sumę dla wszystkich dni. Nie musimy dla każdego dnia robić sumy od nowa!

Gdy wejdziemy na np. sumę w środę - tak jak jest to pokazane obok zobaczymy w polu formuł następującą formułę =SUMA(D4:D6), oznacza to, że sumowane są komórki w kolumnie od D4 do D6, czyli system automatycznie domyślił się, że mają być sumowane dane ze środy.

calc_43.jpgTeraz zrobimy sumę całkowitą poprzez zsumowanie wszystkich sum. Mianowicie Wpisujemy tekst suma całkowita, natomiast pod poniedziałkiem klikamy znów na naszej ikonce sumy i zaznaczamy obszar, który ma być zsumowany, czyli wszystkie sumy, podobnie jak obok na rysunku.

Szybkie oszacowanie sumy, bez formuły

Jeśli chcemy tylko szybko sprawdzić ile wynosi suma liczb w zaznaczonym obszarze możemy skorzystać z pewnego triku.

calc_44.jpgOtóż zaznaczamy dany obszar z którego chcemy wyliczyć sumę i spoglądamy na prawo dolnego paska informacyjnego. Jest tam napis Suma=55. Czyli zgadza się. Uprzednio wyliczona suma całkowita wynosi 55 i suma zaznaczonego obszaru też wynosi tyle samo.
calc_45.jpgKliknijmy teraz prawym klawiszem na napisie Suma=55. Teraz możemy wybrać sobie co chcemy aby w dolnym pasku się pojawiało. Może to być np. średnia, lub minimalna liczba zaznaczonego obszaru.

copyright © Pcwiedza.pl
kredyt, Allegro pl aktywacja, konto bankowe